BEZPEČNĚ, MIMOŠKOLNĚ, 11.-18.8.2019, Velké Karlovice, Česko

Tréningový kurz v rámci spoločného projektu s organizáciou Tady v Rožnově.

Základné informácie o kurze (CZ):

Kurz poskytne komplexního průvodce v krizových situacích, bezpečnosti práce a poskytování první pomoci. Cílem kurzu je předání, upevnění a nácvik znalostí a kompetencí při krizové intervenci. Účastníci kurzu boudou schopni posoudit bezpečnostní rizika v rámci jejich aktivit. Účastníci budou seznámeni s principy a postupy krizového řízení, dozví se základní postupy poskytování první pomoci. Během kurzu budou proškoleni v oblasti prevence bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s mládeží a získají znalosti, díky kterým budou schopni vytvořit bezpečné prostředí a zabránit úrazům v rámci mimoškolních aktivit.

Dílčí cíle projektu:

1) Proškolení pracovníků s mládeží k získání ucelených kompetencí a znalosti v oblasti krizové intervence, poskytování první pomoci.

2) Poskytnutí možnosti navazování partnerství mezi českými a slovenskými organizacemi, výměna dobré praxe.

3) Zvýšení kapacity zapojených venkovských neziskových organizací.

4) Poskytnutí příležitosti k participaci českým a slovenským účastníkům s jazykovou bariérou.

5) Předání znalostí a kompetencí k prevenci bezpečnosti v aktivitách, kde zapojení pracovníci s mládeží působí.

Tréning bude prebiehať v českom a slovenskom jazyku.

Kompletný balík informácií: tréninkový-kurz Bezpečně-mimoškolně2019

Hľadáme 4 pracovníkov s mládežou vo veku od 18 rokov.

Prihláška na kurz: TU