Týždeň uprostred Estónska

Nádherný Tallin, malebné Viljandi a dych berúca divočina lesov a jazier.

Nové priateľstvá 20 ľudí z Estónska, Španielska, Slovenska a Talianska.

Veľa zábavy, zážitkov aj získaných kreatívnych zručností.

O tom bude mládežnícka výmena v Estónsku.

Základné informácie a podmienky:

Názov a téma: Let’s open the door of great mind – hľadanie tvorivých schopností v sebe a ich využitie v živote

Termín: 16. – 23. septembra 2019

Miesto: neďaleko Viljandi (Ee)

Vek: 18 – 25 rokov

Počet účastníkov zo Slovenska: 5

Komunikačný jazyk: anglický

Cena: 0 EUR (ak sa vmestíme do ceny letenky)

Uzávierka prihlasovania: ukončené