Archív značiek: participácia

Projekt č. 8: Nitriansky mládežnícky parlament

Názov projektu: Nitriansky mládežnícky parlament
Hlavný realizátor projektu: mládí ľudia mesta Nitra a okolia
Obdobie realizácie: október 2016 – trvá
Donor/grantová schéma: dobrovoľníctvo, Mladí nitrianski filantropi NKN
Hlavné tematické zameranie: lokálna participácia mládeže
Webstránka projektu: www.recolo.sk
FB-stránka NMP: https://www.facebook.com/nmparlament/
Cieľ projektu

Podpora lokálnej mládežníckej participácie a aktívneho občianstva.

Krátka správa

Úlohou členov OZ Re:colo je rozbehnutie a  koordinácia činnosti mládežníckeho parlamentu. Projekt začal nevinnými stretnutiami na jeseň 2016. Ako prituhovalo, tak sme sa zomkýňali až zomkli. Aktuálne sa boríme s naším prvým grantíkom a  projektíkom, ktorý sme si na seba vymysleli. Reku, aby sme sa otestovali. No a uvidíme, či to zvládneme. A kto …

 

Projekt č. 3: Aktiv(iz)uj sa!

Názov projektu: Aktiv(iz)uj sa!
Hlavný realizátor projektu: Asociácia krajských rád mládeže 
Obdobie realizácie: január 2015 – december 2015
Donor/grantová schéma: Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
Hlavné tematické zameranie: práca s mládežou
Webstránka projektu: www.akram.sk
Cieľ projektu

Zvýšenie participácie mládeže a povedomia o aktívnom občianstve na školskej, miestnej a regionálnej úrovni. Zároveň na základe zberu dát a zmapovania reálnej situácie taktiež zabezpečí podklady pre tvorbu mládežníckej politiky.

Krátka správa

Úlohou členov OZ Re:colo bolo vedenie 12 diskusných workshopov s mladými ľuďmi. Cieľom bolo viesť mladých ľudí k aktívnemu občianstvu, a to podaním praktických informácií, neformálnym a zážitkovým vzdelávaním.

Logo_MSVVaS SRLogo_AKRAM