Archív značiek: mládež

Dialógy okolo volieb #1

Vitajte na stránke nášho najnovšieho, aktuálneho a úplne bombového projektu:

Prečo vznikol tento projekt?

Projektom Dialógy okolo volieb (DiVo) reagujeme na skutočné potreby cieľovej skupiny – mládeže v Nitre, ktoré sme zistili v dotazníkovom prieskume v mesiacoch 02/18 – 03/18. Identifikovali sme 4 prioritné oblasti, ktoré podľa mladých v Nitre vyžadujú zmeny alebo riešenie:

1. Príležitosti a možnosti pre mladých v meste (kultúra, šport, cyklotrasy, zeleň …)
2. Vzťah mládež a mesto (komunikácia, participácia, koncepcie, pracovníci …)
3. Voľný čas a neformálne vzdelávanie (centrá voľného času, dobrovoľníctvo, žiacke školské rady)
4. Ohrozená mládež (starostlivosť, prevencia, podpora)

Ďalším problémom, ktorý chceme riešiť, je nízky záujem a dôvera mladých ľudí v politiku a v politikov a z toho plynúca nízka účasť mladých ľudí vo voľbách.

Tretím problémom je slabá lokálna mládežnícka politika, t.j. neznalosť a nezáujem o mládež zo strany politikov či úradníkov.

Aké sú ciele tohto projektu?

Hlavným cieľom je zlepšiť a posilniť lokálnu mládežnícku politiku a prácu s mládežou v meste Nitra.

Špecifické ciele sú 3:
1. Vzájomne priblížiť mladých ľudí a dôležitých dospelých a naštartovať ich spoluprácu v meste.
2. Zlepšiť postoj mladých ľudí k voľbám a zvýšiť ich participáciu na občianskom a verejnom živote v Nitre.
3. Implementovať do komunálnej politiky v Nitre tému mládeže a práce s mládežou.

Čo budeme konkrétne robiť?

Hlavné aktivity budú pozostávať zo 4 predvolebných a 4 povolebných 2-dňových workshopov. Ich hlavnými témami budú práve identifikované prioritné oblasti mládeže v meste. Využitím metód neformálneho a zážitkového vzdelávania chceme rozprúdiť zmysluplný dialóg mladých ľudí a tvorcami politík a prejsť aj k činom. Chceme dostať témy mladých do lokálnej politiky a naštartovať spoluprácu mládeže a poslancov na spoločných projektoch pre mladých v meste (bližšie info o programe workshopov prinesieme čoskoro).

Termíny a nosné témy workshopov:

11. - 12. 10. 2018 - Príležitosti a možnosti pre mladých v meste
18. - 19. 10. 2018 - Vzťah mládež a mesto
25. - 26. 10. 2018 - Voľný čas a neformálne vzdelávanie
 6. -  7. 11. 2018 - Ohrozená mládež

Samotné diskusie mladých ľudí s kandidátmi sa budú konať vždy v 2. deň workshopu v čase od 12,00 do 15,30.

Cieľová skupina alebo naši účastníci

Účastníci budú mladí ľudia v Nitre – ideálne prvovoliči (120 osôb), kandidáti na primátora a poslancov (20), zvolení poslanci (20), pracovníci mesta (8) a odborníci na dané oblasti (8). Budeme zapájať aj znevýhodnených mladých ľudí (24).

Ak sa chcete diskusií zúčastniť, prihlásiť sa treba max. 2 dni pred konkrétnym termínom.

Prihláška a výberové kritériá pre kandidáta na poslanca/primátora:

Prihláška a výberové kritériá pre mládežníckeho účastníka:

 

Kontakty:

Email:            dialogy<zavináč>recolo.sk

Mobil:            0902 287 092

FB:                  recolooz

 

Projekt č. 8: Nitriansky mládežnícky parlament

Názov projektu: Nitriansky mládežnícky parlament
Hlavný realizátor projektu: mládí ľudia mesta Nitra a okolia
Obdobie realizácie: október 2016 – trvá
Donor/grantová schéma: dobrovoľníctvo, Mladí nitrianski filantropi NKN
Hlavné tematické zameranie: lokálna participácia mládeže
Webstránka projektu: www.recolo.sk
FB-stránka NMP: https://www.facebook.com/nmparlament/
Cieľ projektu

Podpora lokálnej mládežníckej participácie a aktívneho občianstva.

Krátka správa

Úlohou členov OZ Re:colo je rozbehnutie a  koordinácia činnosti mládežníckeho parlamentu. Projekt začal nevinnými stretnutiami na jeseň 2016. Ako prituhovalo, tak sme sa zomkýňali až zomkli. Aktuálne sa boríme s naším prvým grantíkom a  projektíkom, ktorý sme si na seba vymysleli. Reku, aby sme sa otestovali. No a uvidíme, či to zvládneme. A kto …

 

Projekt č. 7: Diskutujme spoločne!

Názov projektu: Diskutujme spoločne!
Hlavný realizátor projektu: Informačné centrum mladých Topoľčany
Obdobie realizácie: január – december 2017 
Donor/grantová schéma: Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 
Hlavné tematické zameranie: štrukturovaný dialóg mládeže v Nitrianskom kraji
Cieľ projektu

Podpora štruktúrovaného dialógu mládeže v Nitrianskom kraji.

Krátka správa

Úlohou členov OZ Re:colo bolo odborné a lektorské zabezpečenie diskusných stretnutí s mladými ľuďmi v Nitrianskom kraji.

Projekt č. 6: Chceme zmenu v politike mladých!

Názov projektu: Chceme zmenu v politike mladých!
Hlavný realizátor projektu: Informačné centrum mládeže Topoľčany
Obdobie realizácie: Január – December 2016
Donor/grantová schéma: Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
Hlavné tematické zameranie: práca s mládežou
Webstránka projektu: www.icm.sk
Cieľ projektu

Podpora štruktúrovaného dialógu mládeže v Nitrianskom kraji.

Krátka správa

Úlohou členov OZ Re:colo bolo odborné a lektorské zabezpečenie diskusných stretnutí s mladými ľuďmi v Nitrianskom kraji.

Projekt č. 3: Aktiv(iz)uj sa!

Názov projektu: Aktiv(iz)uj sa!
Hlavný realizátor projektu: Asociácia krajských rád mládeže 
Obdobie realizácie: január 2015 – december 2015
Donor/grantová schéma: Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
Hlavné tematické zameranie: práca s mládežou
Webstránka projektu: www.akram.sk
Cieľ projektu

Zvýšenie participácie mládeže a povedomia o aktívnom občianstve na školskej, miestnej a regionálnej úrovni. Zároveň na základe zberu dát a zmapovania reálnej situácie taktiež zabezpečí podklady pre tvorbu mládežníckej politiky.

Krátka správa

Úlohou členov OZ Re:colo bolo vedenie 12 diskusných workshopov s mladými ľuďmi. Cieľom bolo viesť mladých ľudí k aktívnemu občianstvu, a to podaním praktických informácií, neformálnym a zážitkovým vzdelávaním.

Logo_MSVVaS SRLogo_AKRAM