Projekt č. 4: Simulátor pracovných pohovorov

Názov: Simulátor pracovných pohovorov
Hlavný realizátor projektu: Nezisková organizácia EPIC
Partner(i): CEiS Ayrshire, sociálny podnik, Škótsko; GRUPO EQ5, konzultačná spoločnosť, Španielsko; EPIC Assist Charity, Škótsko
Obdobie realizácie: 1. september 2014 – 31. august 2016
Donor/grantová schéma: Projekt finančne podporil program Európskej komisie Erasmus+.
Cieľ projektu

Zvýšenie pripravenosti mladých ľudí reagovať na aktuálne požiadavky potenciálnych zamestnávateľov. Projekt poskytuje príležitosti pre prepojenie čerstvých absolventov s potenciálnymi zamestnávateľmi, zapojenými do projektu.

Krátka správa

Úlohou OZ Re:colo v projekte bola realizácia školenia Simulátor pracovných pohovorov, vytvoreného neziskovou organizáciou EPIC. Cieľom bolo vyškoliť minimálne 20 študentov a 20 mladých nezamestnaných z okresu Partizánske. V nadväznosti na to poskytnúť individuálne kariérne poradenstvo minimálne 10 mladým nezamestnaným absolventom kurzu počas doby 3 mesiacov v rozsahu min. 1 hodiny mesačne po absolvovaní školenia Simulátor pracovných pohovorov. Súčasťou spolupráce bolo šírenie výsledkov a informácií o realizovaných aktivitách, ako aj iné aktivity v prospech podpory a rozvoja zamestnanosti a zamestnateľnosti mladých ľudí v regióne.

Pridaj komentár