Projekt č. 8: Nitriansky mládežnícky parlament

Názov projektu: Nitriansky mládežnícky parlament
Hlavný realizátor projektu: mládí ľudia mesta Nitra a okolia
Obdobie realizácie: október 2016 – trvá
Donor/grantová schéma: dobrovoľníctvo, Mladí nitrianski filantropi NKN
Hlavné tematické zameranie: lokálna participácia mládeže
Webstránka projektu: www.recolo.sk
FB-stránka NMP: https://www.facebook.com/nmparlament/
Cieľ projektu

Podpora lokálnej mládežníckej participácie a aktívneho občianstva.

Krátka správa

Úlohou členov OZ Re:colo je rozbehnutie a  koordinácia činnosti mládežníckeho parlamentu. Projekt začal nevinnými stretnutiami na jeseň 2016. Ako prituhovalo, tak sme sa zomkýňali až zomkli. Aktuálne sa boríme s naším prvým grantíkom a  projektíkom, ktorý sme si na seba vymysleli. Reku, aby sme sa otestovali. No a uvidíme, či to zvládneme. A kto …