Projekt č. 5: Key to Your Future

Názov: Key to Your Future
Vedúci partner: National KID Association (HU) 
Partner(i): Semper Avanti (PL), Youth Included (CZ)
Obdobie realizácie: 04/2016 – 03/2017
Donor/grantová schéma: Visegrad Fund
Tematické zameranie projektu: práca s mládežou, nezamestnanosť
Cieľ projektu

Hlavným cieľom je redukovať nezamestnanosť mladých, zlepšovať ich životné podmienky a základy pre ich budúcnosť a tak podporovať spoločenskú bezpečnosť. Aplikovať a vylepšovať pôvodne švajčiarsku KEY- metódu.

Krátka správa

Partnerské organizácie absolvovali tréning v používaní KEY RAPID metódy, ktorá podporuje zamestnateľnosť predovšetkým znevýhodnenej mládeže. V druhej fáze potom jednotliví partneri aplikovali metódu vo svojej činnosti a na svojich cieľových skupinách. Okrem priameho úžitku účastníkov získali spätnú väzbu a skúsenosti, ktoré môžu prispieť vo vylepšení metódy. OZ Re:colo realizovalo dva workshopy. Prvý pre skupinu mladých Iračanov, premiestnených do Nitry v projekte OZ Pokoj a dobro. Druhý pre skupinu mladých ľudí z nízkoprahového centra Cirkus na Klokočine v Nitre. Skúsenosti si partneri potom vzájomne zdieľali na spoločnom stretnutí v Debrecíne. Výsledkom projektu bude vylepšená metóda v podobe brožúry, ktorú budeme v budúcnosti ďalej používať.

Pridaj komentár