Projekt č. 6: Chceme zmenu v politike mladých!

Názov projektu: Chceme zmenu v politike mladých!
Hlavný realizátor projektu: Informačné centrum mládeže Topoľčany
Obdobie realizácie: Január – December 2016
Donor/grantová schéma: Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
Hlavné tematické zameranie: práca s mládežou
Webstránka projektu: www.icm.sk
Cieľ projektu

Podpora štruktúrovaného dialógu mládeže v Nitrianskom kraji.

Krátka správa

Úlohou členov OZ Re:colo bolo odborné a lektorské zabezpečenie diskusných stretnutí s mladými ľuďmi v Nitrianskom kraji.