Archív kategorií: Aktuality

Here are some news of our activities.

Polskie Tatry pred Vianocami

ENGAGE WITH US!

Tatry z poľskej strany na začiatku decembra.

36 mladých ľudí zo Slovenska, Poľska, Rumunska a Portugalska.

Nové priateľstvá a dobrodružstvá.

Atraktívne a zážitkové aktivity.

To je ďalšia mládežnícka výmena ponúkaná OZ Re:colo.

 

Základné informácie:

Dátum: 10. – 17. 12. 2019

Miesto: Poronin (PL)

Počet účastníkov zo Slovenska: 9 mladých + líder

Cena: 0 EUR

Partneri:

Europejskie Centrum Mlodzieży – Poland
SOPRO – Portugal
Re:colo – Slovakia
SCOALA GIMNAZIALA SIEU- Romania

Požiadavky na účastníkov:

Vek: 16 – 18 rokov

Anglický jazyk  na úrovni porozumenia

PRIHLÁŠKA

Podrobné informácie v Infopacku tu:

Engage with us

Týždeň uprostred Estónska

Nádherný Tallin, malebné Viljandi a dych berúca divočina lesov a jazier.

Nové priateľstvá 20 ľudí z Estónska, Španielska, Slovenska a Talianska.

Veľa zábavy, zážitkov aj získaných kreatívnych zručností.

O tom bude mládežnícka výmena v Estónsku.

Základné informácie a podmienky:

Názov a téma: Let’s open the door of great mind – hľadanie tvorivých schopností v sebe a ich využitie v živote

Termín: 16. – 23. septembra 2019

Miesto: neďaleko Viljandi (Ee)

Vek: 18 – 25 rokov

Počet účastníkov zo Slovenska: 5

Komunikačný jazyk: anglický

Cena: 0 EUR (ak sa vmestíme do ceny letenky)

Uzávierka prihlasovania: ukončené

 

BEZPEČNĚ, MIMOŠKOLNĚ, 11.-18.8.2019, Velké Karlovice, Česko

Tréningový kurz v rámci spoločného projektu s organizáciou Tady v Rožnově.

Základné informácie o kurze (CZ):

Kurz poskytne komplexního průvodce v krizových situacích, bezpečnosti práce a poskytování první pomoci. Cílem kurzu je předání, upevnění a nácvik znalostí a kompetencí při krizové intervenci. Účastníci kurzu boudou schopni posoudit bezpečnostní rizika v rámci jejich aktivit. Účastníci budou seznámeni s principy a postupy krizového řízení, dozví se základní postupy poskytování první pomoci. Během kurzu budou proškoleni v oblasti prevence bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s mládeží a získají znalosti, díky kterým budou schopni vytvořit bezpečné prostředí a zabránit úrazům v rámci mimoškolních aktivit.

Dílčí cíle projektu:

1) Proškolení pracovníků s mládeží k získání ucelených kompetencí a znalosti v oblasti krizové intervence, poskytování první pomoci.

2) Poskytnutí možnosti navazování partnerství mezi českými a slovenskými organizacemi, výměna dobré praxe.

3) Zvýšení kapacity zapojených venkovských neziskových organizací.

4) Poskytnutí příležitosti k participaci českým a slovenským účastníkům s jazykovou bariérou.

5) Předání znalostí a kompetencí k prevenci bezpečnosti v aktivitách, kde zapojení pracovníci s mládeží působí.

Tréning bude prebiehať v českom a slovenskom jazyku.

Kompletný balík informácií: tréninkový-kurz Bezpečně-mimoškolně2019

Hľadáme 4 pracovníkov s mládežou vo veku od 18 rokov.

Prihláška na kurz: TU

 

Kritériá výberu - mládež

Prihlásiť sa je potrebné najneskôr 2 dni pre termínom konkrétnej diskusie.

Základná podmienka:

Záujemca musí mať od 11 do 30 rokov.

Výberové kritériá (VK)

VK1: Obyvatelia Nitry

  • prednosť obyvateľ Nitry, keďže súčasťou sú diskusie s kandidátmi v Nitre

VK2: Prvovolič

  • prednosť budú mať prvoliči, t.j. mladí ľudia aktuálne vo veku 18-21 rokov

VK3: Rovnomerné zastúpenie škôl

  • chceme čo najširšie zastúpenie stredných a vysokých škôl v Nitre

VK4: Rôznorodosť – pestrosť

  • rovnomerné zastúpenie mestských častí
  • chlapec/dievča

 

Prihláška na workshopy

Dialógy okolo volieb #1

Vitajte na stránke nášho najnovšieho, aktuálneho a úplne bombového projektu:

Prečo vznikol tento projekt?

Projektom Dialógy okolo volieb (DiVo) reagujeme na skutočné potreby cieľovej skupiny – mládeže v Nitre, ktoré sme zistili v dotazníkovom prieskume v mesiacoch 02/18 – 03/18. Identifikovali sme 4 prioritné oblasti, ktoré podľa mladých v Nitre vyžadujú zmeny alebo riešenie:

1. Príležitosti a možnosti pre mladých v meste (kultúra, šport, cyklotrasy, zeleň …)
2. Vzťah mládež a mesto (komunikácia, participácia, koncepcie, pracovníci …)
3. Voľný čas a neformálne vzdelávanie (centrá voľného času, dobrovoľníctvo, žiacke školské rady)
4. Ohrozená mládež (starostlivosť, prevencia, podpora)

Ďalším problémom, ktorý chceme riešiť, je nízky záujem a dôvera mladých ľudí v politiku a v politikov a z toho plynúca nízka účasť mladých ľudí vo voľbách.

Tretím problémom je slabá lokálna mládežnícka politika, t.j. neznalosť a nezáujem o mládež zo strany politikov či úradníkov.

Aké sú ciele tohto projektu?

Hlavným cieľom je zlepšiť a posilniť lokálnu mládežnícku politiku a prácu s mládežou v meste Nitra.

Špecifické ciele sú 3:
1. Vzájomne priblížiť mladých ľudí a dôležitých dospelých a naštartovať ich spoluprácu v meste.
2. Zlepšiť postoj mladých ľudí k voľbám a zvýšiť ich participáciu na občianskom a verejnom živote v Nitre.
3. Implementovať do komunálnej politiky v Nitre tému mládeže a práce s mládežou.

Čo budeme konkrétne robiť?

Hlavné aktivity budú pozostávať zo 4 predvolebných a 4 povolebných 2-dňových workshopov. Ich hlavnými témami budú práve identifikované prioritné oblasti mládeže v meste. Využitím metód neformálneho a zážitkového vzdelávania chceme rozprúdiť zmysluplný dialóg mladých ľudí a tvorcami politík a prejsť aj k činom. Chceme dostať témy mladých do lokálnej politiky a naštartovať spoluprácu mládeže a poslancov na spoločných projektoch pre mladých v meste (bližšie info o programe workshopov prinesieme čoskoro).

Termíny a nosné témy workshopov:

11. - 12. 10. 2018 - Príležitosti a možnosti pre mladých v meste
18. - 19. 10. 2018 - Vzťah mládež a mesto
25. - 26. 10. 2018 - Voľný čas a neformálne vzdelávanie
 6. -  7. 11. 2018 - Ohrozená mládež

Samotné diskusie mladých ľudí s kandidátmi sa budú konať vždy v 2. deň workshopu v čase od 12,00 do 15,30.

Cieľová skupina alebo naši účastníci

Účastníci budú mladí ľudia v Nitre – ideálne prvovoliči (120 osôb), kandidáti na primátora a poslancov (20), zvolení poslanci (20), pracovníci mesta (8) a odborníci na dané oblasti (8). Budeme zapájať aj znevýhodnených mladých ľudí (24).

Ak sa chcete diskusií zúčastniť, prihlásiť sa treba max. 2 dni pred konkrétnym termínom.

Prihláška a výberové kritériá pre kandidáta na poslanca/primátora:

Prihláška a výberové kritériá pre mládežníckeho účastníka:

 

Kontakty:

Email:            dialogy<zavináč>recolo.sk

Mobil:            0902 287 092

FB:                  recolooz

 

Projekt č. 9: Analýza potrieb mladých ľudí v meste Nitra

V rámci a vďaka projektu Europe goes local sme vo februári 2018 začali pracovať na prvej analýze potrieb mladých ľudí v meste Nitra.

Lokálny tím pre mládež Nitra

Najprv sme spojili 8 hláv dokopy. Hlavy mladé z Nitrianskeho mládežníckeho parlamentu – Martina Dvornického, Zuzku Plhákovú a Mišku Fabiánovú, hlavu z mesta – Paľa Ferčáka (MsÚ), hlavu regionálneho pracovníka pre podporu práce s mládežou – Ivku Boboňovú (IUVENTA), hlavu z nízkoprahu Cirkus – Jarku Kráľovú a napokon 2 naše hlavy – Martina Horáka a Mila Špotáka (Re:colo).

Čo ideme robiť, prečo?

Potom sme sadli a dumali – čo chceme zistiť, prečo práve toto. Zhodli sme sa, že nielen aktuálne potreby mladých ľudí nás zaujímajú, ale aj aké majú názory na rôzne veci v meste (školy, služby, vizáž …). Tak teraz z toho naformulovať otázky a aby ich nebolo veľa, aby boli mladým jazykom písané, mladými (d)ušami zachytiteľné… Potrápili sme sa i poškriepili.

Dotazník máme – stačí ho vyplniť

Po škrtaniach a škytaniach sme vykúzlili krásny dotazník. Použili sme krásnu aplikáciu Survio, hoc nie je zadarmo. Ako ho dostať ale všetkým mladým, čo sa v Nitre kade-tade skrývajú. Zneužili sme sociálne siete (keď ony nás furt), lokálne médiá, osobné linky, služobné mejly, známosti, skupiny, kamošov – všetkých. Prepáčte.

Výsledky chodia – sledujeme

4 týždne sme sledovali prichádzajúce výsledky, zatiaľ čo sme sa pravidelne viacerí stretali na námestiach aj za slušnú Nitru. Presne po 4 týždňoch k nám dorazil 500. vyplnený dotazník. Tak sme to zarazili. A tu je finálny výsledok:

mladez-v-nitre

Interpretácia

Výsledky dotazníka sme mali síce v peknej grafickej podobe, ale vďaka veľa otvoreným otázkam na 60 stranách. Takže nás čakala neľahká doba interpretácie výsledkov. Pochopili sme, že to nebude jednorázový proces, ale z výsledkov dotazníka si budeme príležitostne ťahať výstupy podľa toho, čo sa budeme pýtať.

Prioritné oblasti

Ako prvé sme sa rozhodli, aj z dôvodu zavŕšenia vzdelávania EGL, definovať prioritné oblasti mládeže, jej potrieb a názorov v meste Nitra. A tieto 4 nám z toho vyliezli:

  1. PRÍLEŽITOSTI a MOŽNOSTI PRE MLADÝCH v MESTE
  2. VZŤAH MLÁDEŽ – MESTO
  3. VOĽNÝ ČAS a NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE
  4. OHROZENÁ MLÁDEŽ
Prezentácia výsledkov

Výsledky dotazníkového prieskumu sme prezentovali na záverečnej konferencii vzdelávacieho projektu Europe goes local  20. – 21.4. 2018 v Senci. Video z konferencie aj s úryvkom Martinovho repu je tu.

 

… to be continued …

Rozcestník pomoci utečencom

Nemajte pocit, že sa nič nedeje. Slováci nie všetci ležiaci sú na gauči. Prinášame zoznam aktívnych organizácií a za nimi zoznam zoznamov aktívnych organizácií:

VŠZaSP sv. Alžbety

Magna Deti v núdzi

Slovenská katolícka charita

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku

Človek v ohrození

Liga za ľudské práva

Maltézska pomoc Slovensko

Konzorcium Kto pomôže?

FB skupina Chceš pomôcť?

Výzva k ľudskosti:

Zoznam materiálnej pomoci

Zoznam dobrovoľníckej pomoci

Zoznam finančnej pomoci

Zoznam podporených projektov Výzvy k ľudskosti

 

… budeme priebežne dopĺňať …