Projekt č. 3: Aktiv(iz)uj sa!

Názov projektu: Aktiv(iz)uj sa!
Hlavný realizátor projektu: Asociácia krajských rád mládeže 
Obdobie realizácie: január 2015 – december 2015
Donor/grantová schéma: Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
Hlavné tematické zameranie: práca s mládežou
Webstránka projektu: www.akram.sk
Cieľ projektu

Zvýšenie participácie mládeže a povedomia o aktívnom občianstve na školskej, miestnej a regionálnej úrovni. Zároveň na základe zberu dát a zmapovania reálnej situácie taktiež zabezpečí podklady pre tvorbu mládežníckej politiky.

Krátka správa

Úlohou členov OZ Re:colo bolo vedenie 12 diskusných workshopov s mladými ľuďmi. Cieľom bolo viesť mladých ľudí k aktívnemu občianstvu, a to podaním praktických informácií, neformálnym a zážitkovým vzdelávaním.

Logo_MSVVaS SRLogo_AKRAM

Pridaj komentár