Mesačné archívy: september 2017

Projekt č. 8: Nitriansky mládežnícky parlament

Názov projektu: Nitriansky mládežnícky parlament
Hlavný realizátor projektu: mládí ľudia mesta Nitra a okolia
Obdobie realizácie: október 2016 – trvá
Donor/grantová schéma: dobrovoľníctvo, Mladí nitrianski filantropi NKN
Hlavné tematické zameranie: lokálna participácia mládeže
Webstránka projektu: www.recolo.sk
FB-stránka NMP: https://www.facebook.com/nmparlament/
Cieľ projektu

Podpora lokálnej mládežníckej participácie a aktívneho občianstva.

Krátka správa

Úlohou členov OZ Re:colo je rozbehnutie a  koordinácia činnosti mládežníckeho parlamentu. Projekt začal nevinnými stretnutiami na jeseň 2016. Ako prituhovalo, tak sme sa zomkýňali až zomkli. Aktuálne sa boríme s naším prvým grantíkom a  projektíkom, ktorý sme si na seba vymysleli. Reku, aby sme sa otestovali. No a uvidíme, či to zvládneme. A kto …

 

Projekt č. 7: Diskutujme spoločne!

Názov projektu: Diskutujme spoločne!
Hlavný realizátor projektu: Informačné centrum mladých Topoľčany
Obdobie realizácie: január – december 2017 
Donor/grantová schéma: Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 
Hlavné tematické zameranie: štrukturovaný dialóg mládeže v Nitrianskom kraji
Cieľ projektu

Podpora štruktúrovaného dialógu mládeže v Nitrianskom kraji.

Krátka správa

Úlohou členov OZ Re:colo bolo odborné a lektorské zabezpečenie diskusných stretnutí s mladými ľuďmi v Nitrianskom kraji.

Projekt č. 6: Chceme zmenu v politike mladých!

Názov projektu: Chceme zmenu v politike mladých!
Hlavný realizátor projektu: Informačné centrum mládeže Topoľčany
Obdobie realizácie: Január – December 2016
Donor/grantová schéma: Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
Hlavné tematické zameranie: práca s mládežou
Webstránka projektu: www.icm.sk
Cieľ projektu

Podpora štruktúrovaného dialógu mládeže v Nitrianskom kraji.

Krátka správa

Úlohou členov OZ Re:colo bolo odborné a lektorské zabezpečenie diskusných stretnutí s mladými ľuďmi v Nitrianskom kraji.