Mesačné archívy: január 2017

Projekt č. 1: BeeBeeKingz

Názov projektu: BeeBeeKingz
Hlavný realizátor projektu: Re:colo
Obdobie realizácie: február 2014 – trvá
Donor/grantová schéma: žiadny
Hlavné tematické zameranie: ochrana a tvorba životného prostredia
Cieľ projektu

Naučiť sa včeláriť. Začať včeláriť. Vydržať včeláriť čo najviac ekologicky.

Priebežná správa

Začali sme ho tvoriť na prelome rokov 2014/2015. V starom TCM-ku, v Zanzibare, na kolene, občas v hlave. Jeho prvé vyliahnuté štádium má pracovný a pritom poetický názov Bee Bee Kingz. Ako neochvejne pravdivo vždy vypovedajú sociálne pavučiny, skrýva sa za týmto zvučným menom amatérsky športový tím. Tím pozostáva z troch rozmerovo väčších a niekoľko desiatok tisícov menších členov. Dominujú v ňom tri kráľovné: zelená, biela a žltá.

V lete 2015 sme začali a vhupli do príprav našich troch včelstiev na zimu. Asi sme to celkom zvládli, keďže na jar sme včielky našli v úľoch a v dobrej kondícii. Čakali nás prvé jarné zdravotné kontroly, ktoré tiež dopadli ok. Ale v katastri sa objavil mor včelieho plodu, tak nejakému rozširovaniu sme nádej nedávali. Na vedľajšom poli vysadili repku … to be continued

Projekt č. 2: Zbierka materiálnej pomoci pre ľudí na úteku

Názov projektu: Zbierka materiálnej pomoci pre ľudí na úteku
Hlavný realizátor projektu: Re:colo
Obdobie realizácie: august 2015 – november 2015
Partner: OZ Triptych (Hidepark), rôzne maďarské a rakúske organizácie pomáhajúce v teréne
Donor/grantová schéma: žiadny
Hlavné tematické zameranie: sociálna inklúzia
Cieľ projektu

Jednoduchý: pomôcť trochu ľuďom, ktorí to potrebujú.

Krátka správa

Počas troch mesiacov sme priebežne zbierali rôzne veci, vždy podľa akútnej potreby. Následne sme veci boli zaviesť priamo na trasy v Srbsku, Maďarsku a Rakúsku. Špeciálna zásielka išla aj do tábora v Sečovciach. Zvyšné veci sme posunuli aktívnym organizáciám v Bratislave. Veľká vďaka patrí množstvu darcov nielen z Nitry a okolia, ale z celého Slovenska.

Projekt č. 4: Simulátor pracovných pohovorov

Názov: Simulátor pracovných pohovorov
Hlavný realizátor projektu: Nezisková organizácia EPIC
Partner(i): CEiS Ayrshire, sociálny podnik, Škótsko; GRUPO EQ5, konzultačná spoločnosť, Španielsko; EPIC Assist Charity, Škótsko
Obdobie realizácie: 1. september 2014 – 31. august 2016
Donor/grantová schéma: Projekt finančne podporil program Európskej komisie Erasmus+.
Cieľ projektu

Zvýšenie pripravenosti mladých ľudí reagovať na aktuálne požiadavky potenciálnych zamestnávateľov. Projekt poskytuje príležitosti pre prepojenie čerstvých absolventov s potenciálnymi zamestnávateľmi, zapojenými do projektu.

Krátka správa

Úlohou OZ Re:colo v projekte bola realizácia školenia Simulátor pracovných pohovorov, vytvoreného neziskovou organizáciou EPIC. Cieľom bolo vyškoliť minimálne 20 študentov a 20 mladých nezamestnaných z okresu Partizánske. V nadväznosti na to poskytnúť individuálne kariérne poradenstvo minimálne 10 mladým nezamestnaným absolventom kurzu počas doby 3 mesiacov v rozsahu min. 1 hodiny mesačne po absolvovaní školenia Simulátor pracovných pohovorov. Súčasťou spolupráce bolo šírenie výsledkov a informácií o realizovaných aktivitách, ako aj iné aktivity v prospech podpory a rozvoja zamestnanosti a zamestnateľnosti mladých ľudí v regióne.

Projekt č. 3: Aktiv(iz)uj sa!

Názov projektu: Aktiv(iz)uj sa!
Hlavný realizátor projektu: Asociácia krajských rád mládeže 
Obdobie realizácie: január 2015 – december 2015
Donor/grantová schéma: Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
Hlavné tematické zameranie: práca s mládežou
Webstránka projektu: www.akram.sk
Cieľ projektu

Zvýšenie participácie mládeže a povedomia o aktívnom občianstve na školskej, miestnej a regionálnej úrovni. Zároveň na základe zberu dát a zmapovania reálnej situácie taktiež zabezpečí podklady pre tvorbu mládežníckej politiky.

Krátka správa

Úlohou členov OZ Re:colo bolo vedenie 12 diskusných workshopov s mladými ľuďmi. Cieľom bolo viesť mladých ľudí k aktívnemu občianstvu, a to podaním praktických informácií, neformálnym a zážitkovým vzdelávaním.

Logo_MSVVaS SRLogo_AKRAM