Mesačné archívy: august 2015

Projekt č. 1

Náš prvý projekt je trochu tajomstvom aj pre nás. Čo však vieme, prezradíme – postupne.

Začali sme ho tvoriť na prelome rokov 2014/2015. V starom TCM-ku, v Zanzibare, na kolene, občas v hlave. Jeho prvé vyliahnuté štádium má pracovný a pritom poetický názov Bee Bee Kingz. Ako neochvejne pravdivo vždy vypovedajú sociálne pavučiny, skrýva sa za týmto zvučným menom amatérsky športový tím. Tím pozostáva z troch rozmerovo väčších a niekoľko desiatok tisícov menších členov. Dominujú v ňom tri kráľovné: zelená, biela a žltá.

Ciele a oblasti činnosti

Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie vzdelávacích, poradenských, informačných, podporných, osvetových, udržateľne rozvojových, výskumných, tvorivých, publikačných, ochranárskych a iných potrebných činností na miestnej, regionálnej, celoštátnej i medzinárodnej úrovni predovšetkým v nasledovných oblastiach:

- práca s mládežou,
- vzdelávanie a príprava na trh práce,
- občianska spoločnosť,
- dobrovoľníctvo,
- sociálna inklúzia,
- kultúra a kreativita,
- zachovanie a obnova kultúrneho a prírodného dedičstva,
- zamestnanosť a zamestnateľnosť,
- medzinárodná spolupráca,
- ochrana a tvorba životného prostredia,
- sieťovanie,
- šport a zdravý životný štýl.