Fotka NMP v akcii

Chceš tiež premaľovať Nitru na mlado?

Počnúc decembrom 2016 sa stretáva neustále sa meniaca skupina mladých ľudí z Nitry a/alebo v Nitre žijúcich či študujúcich, aby rozbehli v meste mládežnícky parlament a spoločne začali meniť tvár mesta na usmievavejšiu a prívetivejšiu.

Na týchto pracovno-zábavných stretnutiach sme už premysleli:

  • vnútorné fungovanie
  • názov: Nitriansky mládežnícky parlament (NMP)
  • prvý projekt a grant – podaný, získaný, s názvom „Mladé priestory“, úspešne ukončený
  • druhý projekt úspešne získaný v roku 2018 – práve v realizácii
  • voľby predsedníctva (výsledky nižšie)
  • dokončenie 1. verzie štatútu
  • návrh memoranda o spolupráci s mestom a jeho podpísanie oboma stranami
  • predstavenie sa na Mestskom úrade: návšteva u primátora aj na Komisii mládeže
  • nábor nových členov zo stredných škôl
  • dohoda s mestom o priestoroch pre NMP

 

Nitriansky mládežnícky parlament si pre seba vytýčil nasledovné ciele:

  • spájať mladých ľudí
  • zisťovať ich potreby
  • zastupovať ich záujmy
  • podporovať spoluprácu v meste
  • aktívne sa zapájať do občianskeho života
  • vytvárať príležitosti pre mladých
  • pomáhať sociálne ohrozenej/vylúčenej mládeži

 

Aktuálny formálny stav je nasledovný:

Členstvo v parlamente je dobrovoľné a otvorené každému mladému človeku z Nitry. Školy môžu delegovať svojich zástupcov. Voľby prebiehajú len na predsedníctvo NMP (predsedu a 2 podpredsedov).

Stretávame sa v priemere 1-2 x do mesiaca. V prípade potreby (napr. realizácia projektu) intenzívnejšie, aj niekoľkokrát za týždeň.

Predseda NMP: Martin Dvornický (SOŠ Nábrežie mládeže)

Podpredsedníčka 1: Zuzana Plháková (Gymnázium Golianova)

Podpredsedníčka 2: Emma Chalupová (Gymnázium Golianova)

Členská základňa: 15 členov z 8 nitrianskych stredných škôl

 

Aktívnu pomoc im poskytujú okrem koordinujúceho OZ Re:colo subjekty ako MsÚ Nitra, Združenie STORM, OZ Triptych (Hidepark), iniciatíva Rozbicyklujme Nitru, Fotogaléria Trafačka a mnoho jednotlivcov z radov laikov i odborníkov.

Našu činnosť môžeš sledovať na našej  fb-stránke.

 

Ak máš čas a chuť sa pridať, napíš a povieme ti čo a ako.

Email na koordinátora: miloslav.spotak[at]recolo.sk

Email na predsedu: martindvornicky[at]gmail.com

nitrianksy mládežnícky parlament - začiatky nitrianksy mládežnícky parlament - kompozícianitrianksy mládežnícky parlament - prvé plánynitrianksy mládežnícky parlament - diskusia