Projekt č. 2: Zbierka materiálnej pomoci pre ľudí na úteku

Názov projektu: Zbierka materiálnej pomoci pre ľudí na úteku
Hlavný realizátor projektu: Re:colo
Obdobie realizácie: august 2015 – november 2015
Partner: OZ Triptych (Hidepark), rôzne maďarské a rakúske organizácie pomáhajúce v teréne
Donor/grantová schéma: žiadny
Hlavné tematické zameranie: sociálna inklúzia
Cieľ projektu

Jednoduchý: pomôcť trochu ľuďom, ktorí to potrebujú.

Krátka správa

Počas troch mesiacov sme priebežne zbierali rôzne veci, vždy podľa akútnej potreby. Následne sme veci boli zaviesť priamo na trasy v Srbsku, Maďarsku a Rakúsku. Špeciálna zásielka išla aj do tábora v Sečovciach. Zvyšné veci sme posunuli aktívnym organizáciám v Bratislave. Veľká vďaka patrí množstvu darcov nielen z Nitry a okolia, ale z celého Slovenska.

Leave a Reply