Kritériá výberu – mládež

Prihlásiť sa je potrebné najneskôr 2 dni pre termínom konkrétnej diskusie.

Základná podmienka:

Záujemca musí mať od 11 do 30 rokov.

Výberové kritériá (VK)

VK1: Obyvatelia Nitry

  • prednosť obyvateľ Nitry, keďže súčasťou sú diskusie s kandidátmi v Nitre

VK2: Prvovolič

  • prednosť budú mať prvoliči, t.j. mladí ľudia aktuálne vo veku 18-21 rokov

VK3: Rovnomerné zastúpenie škôl

  • chceme čo najširšie zastúpenie stredných a vysokých škôl v Nitre

VK4: Rôznorodosť – pestrosť

  • rovnomerné zastúpenie mestských častí
  • chlapec/dievča

 

Prihláška na workshopy