Kritériá výberu kandidátov

Prihlásiť sa je potrebné najneskôr 2 dni pre termínom konkrétnej diskusie.

Základná podmienka:

Záujemca musí byť kandidátom na poslanca, resp. primátora v meste Nitra v komunálnych voľbách 2018.

Výberové kritériá – (VK)

VK1: Rovnomerné zastúpenie strán a tímov

  • za 1 politickú stranu/koalíciu, resp. spojený tím nezávislých poslancov môže ísť len 1 kandidát na 1 workshop. Tzn. z jednej strany/koalície/tímu celkove max. 4 ľudia na 4 workshopy.

VK2: Relevantnosť a motivácia kandidáta

  • venoval sa/venuje sa/chce sa venovať mládeži / práci s mládežou
  • aktívne pôsobí v oblasti, ktorá je témou konkrétnej diskusie, …

VK3: Rôznorodosť – pestrosť

  • rovnomerné zastúpenie mestských častí
  • muži-  ženy
  • vek
  • iné

Prihláška na workshopy pre kandidáta na poslanca/primátora