Projekt č. 7: Diskutujme spoločne!

Názov projektu: Diskutujme spoločne!
Hlavný realizátor projektu: Informačné centrum mladých Topoľčany
Obdobie realizácie: január – december 2017 
Donor/grantová schéma: Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 
Hlavné tematické zameranie: štrukturovaný dialóg mládeže v Nitrianskom kraji
Cieľ projektu

Podpora štruktúrovaného dialógu mládeže v Nitrianskom kraji.

Krátka správa

Úlohou členov OZ Re:colo bolo odborné a lektorské zabezpečenie diskusných stretnutí s mladými ľuďmi v Nitrianskom kraji.