Monthly Archives: August 2015

Projekt č. 1

Náš prvý projekt je trochu tajomstvom aj pre nás. Čo však vieme, prezradíme – postupne.

Začali sme ho tvoriť na prelome rokov 2014/2015. V starom TCM-ku, v Zanzibare, na kolene, občas v hlave. Jeho prvé vyliahnuté štádium má pracovný a pritom poetický názov Bee Bee Kingz. Ako neochvejne pravdivo vždy vypovedajú sociálne pavučiny, skrýva sa za týmto zvučným menom amatérsky športový tím. Tím pozostáva z troch rozmerovo väčších a niekoľko desiatok tisícov menších členov. Dominujú v ňom tri kráľovné: zelená, biela a žltá.

Objectives and Fields of Interest

Our organization objective is the support and development of educational, consulting, informing, supporting, sustainable developing, researching, creative, publishing, protecting and other necessary activities on local, regional, national and international level, especially in the following fields:

- youthwork,
- education and preparing for labor market,
- civil society,
- volunteering,
- social inclusion,
- culture a creativity,
- conservation and renewal of cultural and natural heritage,
- employability,
- international cooperation,
- environmental conservation and creation,
- networking,
- sport and healthy lifestyle.